UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Eensenyament d'Idiomes

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  909090120-
Preinscripció  -0-ND-
Preinscripció vs oferta  -0%-ND-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  30474547-
Homes  60747477-
Total  90121119124-
Estudiantat TOTAL Dones  36526070-
Homes  73959699-
Total  109147156169-
EETC  89,5119,2113,7126,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.3727.1496.8207.576-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.3327.0596.6817.482-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  409012788-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00126-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,348,643,744,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -99,6%98,6%98,7%99,3%
Taxa de rendiment (%)  -99,2%96,2%96,5%98,1%
Taxa d'abandonament (%)  -4%0%0%1,6%
Taxa de graduació (%)  -94,6%95,2%95,6%97,5%
Taxa d'eficicència (%)  -98,8%99,5%99,1%98,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -29313538
Homes  -58497372
Total  -8780108110
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2626323133
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 45895
No Doctor  2-211
Lectors  Doctor --11-
Associats  Doctor 21259
No Doctor  4610149
Altres  Doctor 11121
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 39,7%40%39,1%23,6%30,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 18,3%13,9%7,5%5,4%4,7%
No Doctor  2,1%-1%0,6%0,9%
Lectors  Doctor --0,5%0,3%-
Associats  Doctor 10,9%12,6%11,3%21,9%32,2%
No Doctor  28,2%32,9%39%47,6%31,5%
Altres  Doctor 0,7%0,6%1,5%0,6%0,4%
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,4%50,2%52,4%70,1%64,2%
Tram VIU  54,2%49,2%46,1%29,3%35,4%
Tram NO VIU  1,4%0,6%1,5%0,6%0,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69,6%66,8%67,6%77,9%72,4%
Tram VIU  27,5%25,1%26,3%15,4%22,8%
Tram NO VIU  2,8%8,1%6,2%6,7%4,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,867,8%3,416,3%448,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,357,4%3,954,4%4,340%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,628,7%4,727,5%434%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,728,7%3,827,5%3,534%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80,8%29,9%68,2%27,5%80%34%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80,8%29,9%77,3%27,5%71,4%34%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).