UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  9090120120120
Preinscripció  0-ND0162
Preinscripció vs oferta  0%-ND0%135%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  4745415240
Homes  7474697081
Total  121119110122121
Estudiantat TOTAL Dones  5260616854
Homes  959691103113
Total  147156152171167
EETC  119,2113,7112,3125,2122
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.1496.8206.7367.5097.321
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.0596.6816.6427.4287.143
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  901278863140
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0126638
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000120
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,643,744,344,444,1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,6%98,7%99,3%99,5%97,9%
Taxa de rendiment (%)  96,2%96,5%98,1%97,4%94,3%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%1,6%2,5%1,8%
Taxa de graduació (%)  95,2%95,6%97,5%91,6%91,8%
Taxa d'eficicència (%)  99,5%99,1%98,3%99,5%99,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  3135384650
Homes  4973725864
Total  80108110104114
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 313343225
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 95171
No Doctor  11--2
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 59971
No Doctor  1498122
Altres  Doctor 21--1
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 23,6%30,2%11%26,5%36,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%4,7%3,5%7,7%4,1%
No Doctor  0,6%0,9%--1%
Lectors  Doctor 0,3%----
Associats  Doctor 21,9%32,2%44,4%25,7%17,6%
No Doctor  47,6%31,5%41,1%40,1%40,4%
Altres  Doctor 0,6%0,4%--0,4%
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  70,1%64,2%85,5%65,8%66,1%
Tram VIU  29,3%35,4%14,5%32,7%33,3%
Tram NO VIU  0,6%0,4%-1,5%0,6%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  77,9%72,4%89%74,8%72,8%
Tram VIU  15,4%22,8%11%15,3%19,3%
Tram NO VIU  6,7%4,8%-9,9%7,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,416,3%448,5%3,537,9%454,6%3,642,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,954,4%4,340%429,2%4,244,7%3,842%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  434%4,115,2%3,9-

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,534%4,115,2%3,8-
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%34%93,3%15,2%89,7%-
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%34%80%15,2%89,7%-
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --96,9%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --62,5%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,8100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,8100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).