UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  5050505050
Preinscripció  252137155259250
Preinscripció vs oferta  504%274%310%518%500%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  71210914
Homes  3523313432
Total  4235414346
Estudiantat TOTAL Dones  1825252124
Homes  6362607068
Total  8187859192
EETC  5658,558,86439,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.362,53.5073.529,53.8372.369
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.239,53.376,53.3883.712,52.284
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  123122,595,583,570
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  08413615
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00550
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,540,341,542,225,8
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%98,7%99,1%98,1%97%
Taxa de rendiment (%)  88,4%95,1%92%93,2%89,2%
Taxa d'abandonament (%)  11,9%5,7%18,4%11,9%2,9%
Taxa de graduació (%)  76,2%82,9%71%78,6%88,6%
Taxa d'eficicència (%)  94,8%94%96,8%95,3%96,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  558116
Homes  2919292229
Total  3424373335
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2520211918
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21-11
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---31
Associats  Doctor 1-1--
No Doctor  13111
Altres  Doctor 31--2
No Doctor  -1---
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 90,7%86,4%91,1%83,4%76,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3%2%-1,8%1,5%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---6,7%13,2%
Associats  Doctor 2,5%-2,5%--
No Doctor  0,8%7,4%4,8%8,1%7,2%
Altres  Doctor 3%2,2%--1,6%
No Doctor  -1,9%---
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  6,3%11,6%8,9%18,7%22%
Tram VIU  83,2%88,4%91,1%81,3%75,3%
Tram NO VIU  10,5%---2,7%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  6,6%11,6%8,9%18,7%22,8%
Tram VIU  80,3%80%86,9%77,2%73,4%
Tram NO VIU  13%8,4%4,2%4,1%3,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,438,5%3,537,8%3,935,9%3,220,2%3,324,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  436,7%430,2%4,130,6%3,913,3%3,821,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  412,5%3,813,9%3,512,5%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,220,8%2,833,3%3,628,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%20,8%41,7%33,3%55,6%28,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%20,8%33,3%33,3%22,2%28,1%
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --81,8%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --63,6%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,8100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,7100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).