UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  50505050-
Preinscripció  141252137155-
Preinscripció vs oferta  282%504%274%310%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1171210-
Homes  27352331-
Total  38423541-
Estudiantat TOTAL Dones  18182525-
Homes  66636259-
Total  84818784-
EETC  52,85658,558,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.1673.362,53.5073.491-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.0723.239,53.376,53.403,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  77123122,541,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  180841-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,741,540,341,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,7%97,9%96,1%98,7%99,1%
Taxa de rendiment (%)  86,9%91,9%88,4%95,1%92%
Taxa d'abandonament (%)  0%8,7%11,9%5,7%18,4%
Taxa de graduació (%)  87,5%65,2%76,2%82,9%71%
Taxa d'eficicència (%)  100%95,9%94,8%94%96,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -4558
Homes  1325291929
Total  1329342437
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2118242520
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11121
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1-11-
No Doctor  --113
Altres  Doctor -1131
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89,9%94%94,6%90,7%86,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,3%5,1%2,8%3%2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,8%-0,6%2,5%-
No Doctor  --0,6%0,8%7,4%
Altres  Doctor -0,9%1,3%3%2,2%
No Doctor  ----1,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  0,8%0,9%2,6%6,3%11,6%
Tram VIU  91,4%90,9%85,4%83,2%88,4%
Tram NO VIU  7,8%8,2%12,1%10,5%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  17,8%7,6%5,4%6,6%11,6%
Tram VIU  62,2%63,7%89,7%80,3%80%
Tram NO VIU  20%28,7%5%13%8,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,527,3%3,535,8%3,429,9%3,438,5%3,537,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,829,1%433%4,130,1%436,7%430,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,313,8%321,2%412,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  327,6%3,533,3%3,220,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%27,6%63,6%33,3%60%20,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%27,6%63,6%33,3%60%20,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).