UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  5050505050
Preinscripció  81141252137156
Preinscripció vs oferta  162%282%504%274%312%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  511712-
Homes  31273523-
Total  36384235-
Estudiantat TOTAL Dones  11181825-
Homes  68666362-
Total  79848187-
EETC  57,252,85657,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.432,53.1673.362,53.471-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.3423.0723.239,53.358,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  90,577123104,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  01808-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,837,741,539,9-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,4%96,7%97,9%96,1%98,7%
Taxa de rendiment (%)  89,9%86,9%91,9%88,4%95,1%
Taxa d'abandonament (%)  -0%8,7%11,9%5,7%
Taxa de graduació (%)  -87,5%65,2%76,2%82,9%
Taxa d'eficicència (%)  97,5%100%94,4%94,8%94%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  1-455
Homes  1413252919
Total  1513293424
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1921182425
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11112
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1-11
No Doctor  ---11
Altres  Doctor --113
No Doctor  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94,2%89,9%94%94,6%90,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,8%9,3%5,1%2,8%3%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -0,8%-0,6%2,5%
No Doctor  ---0,6%0,8%
Altres  Doctor --0,9%1,3%3%
No Doctor  -----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -0,8%0,9%2,6%6,3%
Tram VIU  100%91,4%90,9%85,4%83,2%
Tram NO VIU  -7,8%8,2%12,1%10,5%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  7,5%17,8%7,6%5,4%6,6%
Tram VIU  86,2%62,2%63,7%89,7%80,3%
Tram NO VIU  6,4%20%28,7%5%13%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,527,3%3,535,8%3,429,9%3,438,5%3,537,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,829,1%433%4,130,1%436,7%430,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,313,8%321,2%412,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  327,6%3,533,3%3,220,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%27,6%63,6%33,3%60%20,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%27,6%63,6%33,3%60%20,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).