UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  8080806060
Preinscripció  1501471006081
Preinscripció vs oferta  187,5%183,8%125%100%135%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  56846
Homes  5871553735
Total  6377634141
Estudiantat TOTAL Dones  2819161618
Homes  136147137116103
Total  164166153132121
EETC  131,1122,511593,346,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.8657.351,56.8985.6002.774,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.5836.979,56.4675.2642.636,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  246294383240120
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1860307812
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  181818186
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4844,345,142,125
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,6%97%95%94,5%94,6%
Taxa de rendiment (%)  91,7%92,4%88,8%86,4%86,7%
Taxa d'abandonament (%)  29,5%17,5%10,4%14,3%19,5%
Taxa de graduació (%)  52,5%63,5%70,2%73%48%
Taxa d'eficicència (%)  94,2%96,7%94,1%96%96,5%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  513823
Homes  3043513539
Total  3556593742
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 777972682
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21332
No Doctor  -1-1-
Lectors  Doctor --242
Associats  Doctor 56881
No Doctor  34441
Altres  Doctor 21-24
No Doctor  21-2-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 90,8%84,3%85,2%81,1%80,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,2%0,7%1,5%1,7%1,5%
No Doctor  -0,7%-0,2%-
Lectors  Doctor --1,3%3,2%7,1%
Associats  Doctor 3,7%3,8%7,2%8,5%3%
No Doctor  3,6%5,8%3,7%3,4%2,2%
Altres  Doctor 0,3%0,4%-0,2%2,9%
No Doctor  0,5%0,4%-1,6%-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  8%13,2%13,3%15,6%18,6%
Tram VIU  81,6%81,9%78,6%77,5%74,2%
Tram NO VIU  10,4%5%8,1%6,9%7,2%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  9,2%15,1%15,1%17,4%20,2%
Tram VIU  79,9%73,8%74,2%72%64,2%
Tram NO VIU  10,9%11,1%10,7%10,6%15,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,554,7%3,555,2%3,637,6%3,636,4%3,639,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  448,5%3,946%3,932,9%432,1%4,133,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,520%3,715,5%4,2-

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,5100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,423,6%3,229,3%3,8-
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,5%23,6%64,7%29,3%66,7%-
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,5%23,6%82,4%29,3%91,7%-
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --88,9%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --47,1%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,5100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5,3100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).