UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Informàtica

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404040-
Preinscripció  82735852-
Preinscripció vs oferta  205%182,5%145%130%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3153-
Homes  21191316-
Total  24201819-
Estudiantat TOTAL Dones  7567-
Homes  44473739-
Total  51524346-
EETC  30,13726,828-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.807,52.218,51.609,51.681,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.705,51.930,51.465,51.543,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  84228108108-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  6603018-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  120612-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,442,737,436,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,4%92,8%92,9%93,1%94,2%
Taxa de rendiment (%)  86%79,9%79,9%84,4%87,1%
Taxa d'abandonament (%)  5,9%40,9%0%20,8%33,3%
Taxa de graduació (%)  52,9%40,9%62,5%62,5%54,2%
Taxa d'eficicència (%)  87,8%97,6%87%87,6%88,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  12141
Homes  10106199
Total  111272310
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2321182023
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11-1-
No Doctor  12335
Altres  Doctor ---11
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 86,9%85%79,8%78,9%74,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 7,5%8,1%-0,4%-
No Doctor  5,6%6,9%20,2%17%23,5%
Altres  Doctor ---3,7%1,8%
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  13,1%15%20,2%21,1%28,8%
Tram VIU  83,2%74%77,5%77,4%71,2%
Tram NO VIU  3,7%11%2,2%1,5%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  27,1%30,6%29,8%31,6%32,7%
Tram VIU  64,5%56,5%69,8%51,7%58,5%
Tram NO VIU  8,4%12,9%0,4%16,7%8,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,453,9%3,558,7%3,455,1%3,457,1%3,455,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  447,8%451,1%3,949%3,948,5%3,842%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----417,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  418,2%--2,826,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%18,2%--16,7%26,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%18,2%--66,7%26,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).