UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Informàtica

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  5040404040
Preinscripció  5382735832
Preinscripció vs oferta  106%205%182,5%145%80%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  6315-
Homes  19211913-
Total  25242018-
Estudiantat TOTAL Dones  10756-
Homes  36444737-
Total  46515243-
EETC  25,930,13726,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.552,51.807,52.218,51.609,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.459,51.705,51.930,51.465,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7584228108-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1266030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  61206-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  33,835,442,737,4-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,4%91,4%92,8%92,9%93,1%
Taxa de rendiment (%)  69,5%86%79,9%79,9%84,4%
Taxa d'abandonament (%)  -5,9%40,9%0%20,8%
Taxa de graduació (%)  -52,9%40,9%62,5%62,5%
Taxa d'eficicència (%)  98,6%87,8%89,4%87%87,6%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  21214
Homes  71010619
Total  91112723
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2223211820
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -11-1
No Doctor  11233
Altres  Doctor 5---1
No Doctor  1----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 76,7%86,9%85%79,8%78,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -7,5%8,1%-0,4%
No Doctor  3,7%5,6%6,9%20,2%17%
Altres  Doctor 18,6%---3,7%
No Doctor  1,1%----
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17%13,1%15%20,2%21,1%
Tram VIU  83%83,2%74%77,5%77,4%
Tram NO VIU  -3,7%11%2,2%1,5%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  44,5%27,1%30,6%29,8%31,6%
Tram VIU  50,6%64,5%56,5%69,8%51,7%
Tram NO VIU  4,9%8,4%12,9%0,4%16,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,453,9%3,558,7%3,455,1%3,457,1%3,455,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  447,8%451,1%3,949%3,948,5%3,842%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----417,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  418,2%--2,826,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%18,2%--16,7%26,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%18,2%--66,7%26,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).