UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria del terreny

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4545454545
Preinscripció  6655403729
Preinscripció vs oferta  146,7%122,2%88,9%82,2%64,4%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  139569
Homes  211212813
Total  3421171422
Estudiantat TOTAL Dones  2124171417
Homes  4441322729
Total  6565494146
EETC  54,451,235,429,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.2653.0702.1251.790-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.2502.9902.1201.750-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1580540-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,247,246,243,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,3%99,2%99,5%99,5%98,8%
Taxa de rendiment (%)  95,9%96,2%98,4%90,9%93%
Taxa d'abandonament (%)  -19%15,6%3,4%11,1%
Taxa de graduació (%)  -71,4%78,1%86,2%66,7%
Taxa d'eficicència (%)  100%98,3%98%99,1%98,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  35964
Homes  91722129
Total  1222311813
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2825222119
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1-113
Associats  Doctor 33247
No Doctor  1-233
Altres  Doctor 45632
No Doctor  21122
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84,8%87,7%82%68,1%63,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,2%0,4%0,4%1,2%0,7%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 3%-5,5%5,4%5,4%
Associats  Doctor 3,3%3,3%1,8%8,2%10,5%
No Doctor  1,2%-0,7%1,1%3%
Altres  Doctor 6,2%8,4%9,2%6,4%6,2%
No Doctor  1,3%0,2%0,4%0,7%0,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  15,5%12%17,6%22,5%26,4%
Tram VIU  84,5%80,6%69,6%77,5%73,6%
Tram NO VIU  -7,5%12,8%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  13,5%7,9%13,9%18,9%20,9%
Tram VIU  81,7%87,1%74,5%81,1%79,1%
Tram NO VIU  4,8%5%11,6%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  433,9%4,350,2%4,252,6%4,571,4%450,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,333%4,647,2%4,550,3%4,663,8%4,237,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,713,6%2,623,3%520%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,518,2%4,330%530%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%18,2%77,8%30%100%30%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%18,2%88,9%30%100%30%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----16,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).