UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria del terreny

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  45454545-
Preinscripció  66554037-
Preinscripció vs oferta  146,7%122,2%88,9%82,2%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  13975-
Homes  2112157-
Total  34212212-
Estudiantat TOTAL Dones  21241612-
Homes  44413024-
Total  65654636-
EETC  54,451,235,427,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.2653.0702.1251.655-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.2502.9902.1201.585-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1580570-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,247,246,246-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,4%98,3%99,2%99,5%99,5%
Taxa de rendiment (%)  97%95,9%96,2%98,4%90,9%
Taxa d'abandonament (%)  --19%15,6%3,4%
Taxa de graduació (%)  --71,4%78,1%86,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%98,3%98%99,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  23596
Homes  -9172212
Total  212223118
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2628252221
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11-11
Associats  Doctor 33324
No Doctor  11-23
Altres  Doctor 34563
No Doctor  12112
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84,8%84,8%87,7%82%68,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,2%0,2%0,4%0,4%1,2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 2,8%3%-5,5%5,4%
Associats  Doctor 3,8%3,3%3,3%1,8%8,2%
No Doctor  1,3%1,2%-0,7%1,1%
Altres  Doctor 6,6%6,2%8,4%9,2%6,4%
No Doctor  0,5%1,3%0,2%0,4%0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17,5%15,5%12%17,6%22,5%
Tram VIU  82,4%84,5%80,6%69,6%77,5%
Tram NO VIU  --7,5%12,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  13,8%13,5%7,9%13,9%18,9%
Tram VIU  81,2%81,7%87,1%74,5%81,1%
Tram NO VIU  5%4,8%5%11,6%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,252,8%433,9%4,350,2%4,252,6%4,571,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,345,2%4,333%4,647,2%4,550,3%4,663,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,725%3,713,6%2,623,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,725%4,518,2%4,330%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%25%100%18,2%77,8%30%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%25%75%18,2%88,9%30%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).