UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria del terreny

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  4545454545
Preinscripció  7466554037
Preinscripció vs oferta  164,4%146,7%122,2%88,9%82,2%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  513975
Homes  272112157
Total  3234212212
Estudiantat TOTAL Dones  1121241612
Homes  3844413024
Total  4965654636
EETC  44,254,451,235,427,6
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.6503.2653.0702.1251.655
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.6203.2502.9902.1201.585
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  301580570
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  54,150,247,246,246
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,4%98,3%99,2%99,5%99,5%
Taxa de rendiment (%)  97%95,9%96,2%98,4%90,9%
Taxa d'abandonament (%)  --19%15,6%3,4%
Taxa de graduació (%)  --71,4%78,1%86,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%98,3%98%99,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  23596
Homes  -9172212
Total  212223118
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2628252221
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11-11
Associats  Doctor 33324
No Doctor  11-23
Altres  Doctor 34563
No Doctor  12112
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84,8%84,8%87,7%82%68,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,2%0,2%0,4%0,4%1,2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 2,8%3%-5,5%5,4%
Associats  Doctor 3,8%3,3%3,3%1,8%8,2%
No Doctor  1,3%1,2%-0,7%1,1%
Altres  Doctor 6,6%6,2%8,4%9,2%6,4%
No Doctor  0,5%1,3%0,2%0,4%0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17,5%15,5%12%17,6%22,5%
Tram VIU  82,4%84,5%80,6%69,6%77,5%
Tram NO VIU  --7,5%12,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  13,8%13,5%7,9%13,9%18,9%
Tram VIU  81,2%81,7%87,1%74,5%81,1%
Tram NO VIU  5%4,8%5%11,6%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,252,8%433,9%4,350,2%4,252,6%4,571,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,345,2%4,333%4,647,2%4,550,3%4,663,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,725%3,713,6%2,623,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,725%4,518,2%4,330%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%25%100%18,2%77,8%30%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%25%75%18,2%88,9%30%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).