UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  2525252525
Preinscripció  3043291925
Preinscripció vs oferta  120%172%116%76%100%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  411-2
Homes  1727191113
Total  2128201115
Estudiantat TOTAL Dones  42224
Homes  2941463537
Total  3343483741
EETC  25,329,337,63013,3
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.5151.7552.2551.800800
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4151.6852.1051.685740
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  75651453550
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1555755
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  100055
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,943,94743,920,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,8%97,4%96,4%98,5%98,3%
Taxa de rendiment (%)  76,8%75,2%82,4%85,1%79,4%
Taxa d'abandonament (%)  6,2%47,6%25%28,6%21,4%
Taxa de graduació (%)  68,8%28,6%50%38,1%42,9%
Taxa d'eficicència (%)  99,2%93,2%96%98,5%93,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  2-1--
Homes  8451411
Total  10461411
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1719151818
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1-111
Lectors  Doctor 21253
Associats  Doctor 67461
No Doctor  33311
Altres  Doctor 21-23
No Doctor  -1-1-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 51,9%51,9%51,6%50,9%70,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  6,2%-6,5%6%5,5%
Lectors  Doctor 6,9%8%14,6%19,2%2,8%
Associats  Doctor 11,6%16,3%9,5%11,2%9,4%
No Doctor  10,2%14,5%10,8%5,6%5,9%
Altres  Doctor 13,3%3,2%-7%5,8%
No Doctor  -0,8%-0,2%-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  41,9%55,9%50,5%50,3%42,3%
Tram VIU  51,9%44,1%48,4%47,8%50,5%
Tram NO VIU  6,2%-1,1%2%7,2%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  38,9%48,1%48,4%42%29,2%
Tram VIU  61,1%51,9%50,9%58%70,8%
Tram NO VIU  --0,7%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,936,5%3,852,8%3,732,9%3,631,3%3,530,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,332,6%4,247,6%3,926%425,2%3,827,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----433,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----3,733,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%33,3%
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --80%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --6,6100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,4100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).