UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  400400400400400
Preinscripció  532356410324388
Preinscripció vs oferta  133%89%102,5%81%97%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7260617165
Homes  251215252211177
Total  323275313282242
Estudiantat TOTAL Dones  191191174185189
Homes  661655712683597
Total  852846886868786
EETC  589,6574,3614595,7283,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  35.377,534.458,536.839,535.74117.032,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  33.99933.060,535.837,534.359,516.140
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0891.108,5823,51.101667,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  171183127,5204139,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  118,5106,55176,585,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4241,741,641,224,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%96,8%97,7%97%95,9%
Taxa de rendiment (%)  93,6%94,2%95,4%91,8%88,9%
Taxa d'abandonament (%)  4,8%3,4%8,8%7,1%5,4%
Taxa de graduació (%)  72,4%72,6%67,2%70,6%69,4%
Taxa d'eficicència (%)  96,3%95,2%94,8%95,7%95%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  5255685353
Homes  192200193210215
Total  244255261263268
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9510110812383
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 877111
No Doctor  11122
Lectors  Doctor 1115141819
Associats  Doctor 232624304
No Doctor  676481867
Altres  Doctor 55371
No Doctor  ---22
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 48,2%45,9%47,2%46%42,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,5%3,3%3%3,3%1,7%
No Doctor  0,4%0,5%0,7%0,5%0,6%
Lectors  Doctor 5,6%6,8%5,8%6,5%8,7%
Associats  Doctor 9,6%8,7%10,1%9,5%9,7%
No Doctor  31,2%33,2%33,1%33,1%33,8%
Altres  Doctor 1,5%1,6%0,2%1,1%0,8%
No Doctor  ---0%1,3%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  47,6%50,2%49,6%50,6%56,6%
Tram VIU  50,8%48,9%47,7%46,4%39%
Tram NO VIU  1,6%0,9%2,8%3%4,3%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  53,8%52,6%52,2%54,8%54,4%
Tram VIU  39%39,1%43,5%40%39,2%
Tram NO VIU  7,2%8,2%4,3%5,2%6,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,436,9%3,441,4%3,222,8%3,429,8%3,428,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  435,9%3,931,5%3,717,2%3,923,9%421,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,928,4%411,7%3,821,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,4100%4,795,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,134,4%3,313,9%3,623,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  54,7%34,4%65,6%13,9%74,1%23,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64%34,4%81,2%13,9%75,9%23,7%
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --15,8%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,8100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,8100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).