UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Automoció

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030---
Preinscripció  5664---
Preinscripció vs oferta  186,7%213,3%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -2---
Homes  2125---
Total  2127---
Estudiantat TOTAL Dones  133--
Homes  656938162
Total  667241162
EETC  4849,224,74-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.8802.9491.482241,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.7722.881,51.422205,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  103,5396012-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4,528,500-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00024-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,6413815,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,3%96,9%99,7%99,7%98%
Taxa de rendiment (%)  91,4%93,6%95,8%95,4%93,2%
Taxa d'abandonament (%)  17,1%13,6%8%6,2%7,7%
Taxa de graduació (%)  39%77,3%56%87,5%84,6%
Taxa d'eficicència (%)  98,3%97%96,5%95,1%96,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  ---3-
Homes  2718292414
Total  2718292714
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1920191212
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 54433
No Doctor  1----
Lectors  Doctor 11242
Associats  Doctor 109973
No Doctor  1821281410
Altres  Doctor 1121-
No Doctor  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 34,4%35,7%31,2%22,4%15,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,5%4,1%2,9%2,6%8%
No Doctor  0,1%----
Lectors  Doctor 1,2%1,1%3%6,5%6,9%
Associats  Doctor 16,8%19,6%15,3%15%9,7%
No Doctor  32%36,1%41,6%47,3%60,2%
Altres  Doctor 3%3,3%6%6,2%-
No Doctor  3%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  57,7%62,2%66,4%75%77,1%
Tram VIU  41,1%37,8%33,6%25%22,8%
Tram NO VIU  1,2%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  68%67,7%69,3%75,9%84,8%
Tram VIU  23,1%27,8%24%23,6%12,3%
Tram NO VIU  8,9%4,6%6,7%0,5%2,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,537,9%3,440,9%3,439,7%3,249,2%2,826,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  436,5%4,139,4%439,5%3,945,3%3,621,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,718,8%3,817,2%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4100%4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,231,2%313,8%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%31,2%40%17,2%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%31,2%60%17,2%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).