UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria d'Automoció

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  30----
Preinscripció  64----
Preinscripció vs oferta  213,3%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2----
Homes  25----
Total  27----
Estudiantat TOTAL Dones  33---
Homes  6938164-
Total  7241164-
EETC  49,224,741-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.9491.482241,557-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.881,51.422205,545-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  39601212-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  28,5000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00240-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  413815,114,3-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,9%99,7%99,7%98%100%
Taxa de rendiment (%)  93,6%95,8%95,4%93,2%100%
Taxa d'abandonament (%)  13,6%8%6,2%7,7%-
Taxa de graduació (%)  77,3%56%87,5%84,6%-
Taxa d'eficicència (%)  97%96,5%95,1%96,9%79,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  --3--
Homes  182924144
Total  182927144
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 19121242
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 433--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 2421-
Associats  Doctor 9731-
No Doctor  28141051
Altres  Doctor 21---
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 31,2%22,4%15,2%12,2%66,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,9%2,6%8%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 3%6,5%6,9%8,8%-
Associats  Doctor 15,3%15%9,7%25,1%-
No Doctor  41,6%47,3%60,2%53,8%33,3%
Altres  Doctor 6%6,2%---
No Doctor  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  66,4%75%77,1%87,8%33,3%
Tram VIU  33,6%25%22,8%12,2%66,7%
Tram NO VIU  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69,3%75,9%84,8%87,8%33,3%
Tram VIU  24%23,6%12,3%10,2%66,7%
Tram NO VIU  6,7%0,5%2,9%2%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,439,7%3,249,2%2,826,6%332,6%3,133,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  439,5%3,945,3%3,621,6%3,926,2%3,926,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,817,2%--2,3-

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4100%4100%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  313,8%--3-
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%17,2%--33,3%-
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%17,2%--0%-
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --0%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,3100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,5100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).