UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -30606060
Preinscripció  -84874980
Preinscripció vs oferta  -280%145%81,7%133,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -8111011
Homes  -30433843
Total  -38544854
Estudiantat TOTAL Dones  -16191921
Homes  -49778580
Total  -6596104101
EETC  -39,64652,427,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -2.376,52.7583.146,51.669
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -2.341,52.7093.032,51.618
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -354411451
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0500
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -36,628,730,321,1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --97,4%95%97,5%
Taxa de rendiment (%)  --95,5%87,5%92,8%
Taxa d'abandonament (%)  ---2,6%13%
Taxa de graduació (%)  ---68,4%63%
Taxa d'eficicència (%)  --92,2%96,2%96,1%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  --878
Homes  --182439
Total  --263147
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -888710019
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1111
No Doctor  --1--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -4353
No Doctor  -2231
Altres  Doctor -1-31
No Doctor  -116-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -91%92,5%89,8%92%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1,1%1%1%0,9%
No Doctor  --0,1%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -3,1%1,2%2,4%1,2%
No Doctor  -2,9%3,3%3,5%3,1%
Altres  Doctor -0,9%-1,2%1%
No Doctor  -0,5%0,7%2,1%-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -8%7,9%9,8%7,4%
Tram VIU  -86,1%90,2%89,2%88%
Tram NO VIU  -5,9%1,9%1%4,6%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -9,9%9,7%11,5%8,8%
Tram VIU  -82,6%79,2%75,4%76,9%
Tram NO VIU  -7,4%11,1%13,1%14,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,851,4%3,846,7%3,938,7%3,742,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --448,4%4,143,8%4,235,3%4,138,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --415,4%3,829%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --4,523,1%3,948,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --83,3%23,1%73,3%48,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --83,3%23,1%80%48,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).