UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  9090808080
Preinscripció  13565565379
Preinscripció vs oferta  150%72,2%70%66,2%98,8%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1598314
Homes  8526273138
Total  10035353452
Estudiantat TOTAL Dones  3925211721
Homes  172122807080
Total  21114710187101
EETC  159,8115,475,866,940,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9.5896.926,54.549,54.013,52.430
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.2196.5244.259,53.718,52.220
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  320312,5255190135
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  3580205530
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1510155045
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,448,14546,127
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,4%96%96,7%94,3%91,6%
Taxa de rendiment (%)  90,2%92,9%92,2%89%87,3%
Taxa d'abandonament (%)  14,1%13,3%8,6%27%17,1%
Taxa de graduació (%)  75%69,3%68,6%67%60%
Taxa d'eficicència (%)  96,2%93,2%95,6%93%97,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  9151178
Homes  3742623924
Total  4657734632
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 10310911110870
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1111
No Doctor  ---11
Lectors  Doctor --1--
Associats  Doctor 23441
No Doctor  22221
Altres  Doctor 21-32
No Doctor  3-16-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94,1%92,9%93%92%93,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -0,9%0,9%0,9%0,2%
No Doctor  ---0,2%0,1%
Lectors  Doctor --0,1%--
Associats  Doctor 1,3%2,2%1,6%1,6%0,8%
No Doctor  2,2%2,1%2,4%2,4%3,2%
Altres  Doctor 1,2%0,7%-1,2%0,5%
No Doctor  1,1%-0,6%1,8%-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,9%5,6%7,3%7%6,4%
Tram VIU  84,7%88,7%88%91,2%87,2%
Tram NO VIU  9,4%5,8%4,7%1,8%6,3%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  6,5%7,2%8,7%8,6%6,7%
Tram VIU  88,2%86,2%79,8%77%75,9%
Tram NO VIU  5,3%6,6%11,4%14,3%17,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,655,4%3,654,2%3,650,7%3,739%3,638,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,953%3,950,7%3,948,4%436,6%434,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,922,8%4,315,9%4,424,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,584,6%4,5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,631,6%3,515,9%4,526,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%31,6%60%15,9%66,7%26,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%31,6%90%15,9%91,7%26,7%
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --84,6%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --8,3%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,8100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,8100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).