UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Telecomunicació

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  90909080-
Preinscripció  1241356556-
Preinscripció vs oferta  137,8%150%72,2%70%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  111598-
Homes  59852627-
Total  701003535-
Estudiantat TOTAL Dones  33382521-
Homes  13317311980-
Total  166211144101-
EETC  127,1159,8115,475,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.6269.5896.926,54.522,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.2769.2196.5244.232,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  285320312,5255-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  55358020-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  10151015-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,945,448,144,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,7%95,6%93,4%96%96,7%
Taxa de rendiment (%)  88,7%90,5%90,2%92,9%92,1%
Taxa d'abandonament (%)  31,2%10%14,1%13,3%8,6%
Taxa de graduació (%)  50%78%75%69,3%68,6%
Taxa d'eficicència (%)  98,2%96,2%96,2%93,2%95,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -791511
Homes  2640374262
Total  2647465773
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8286108103109
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1123
No Doctor  11122
Altres  Doctor 43721
No Doctor  1133-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 97,6%98%94%94,1%92,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----0,9%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -0,6%0,5%1,3%2,2%
No Doctor  0,5%1%2%2,2%2,1%
Altres  Doctor 1,7%0,3%2,5%1,2%0,7%
No Doctor  0,2%0,2%1%1,1%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,2%2,1%6%5,9%5,6%
Tram VIU  92%91,8%87,9%84,7%88,7%
Tram NO VIU  4,7%6,2%6,1%9,4%5,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  6,9%6,3%6%6,5%7,2%
Tram VIU  89,8%84,7%89,7%88,2%86,2%
Tram NO VIU  3,2%9%4,3%5,3%6,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,554,8%3,650,9%3,548,2%3,655,4%3,654,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,851,6%448,4%3,945,5%3,953%3,950,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,331,1%426,7%3,922,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,783,3%4,7100%4,7100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,442,2%3,931,1%3,631,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,2%42,2%57,1%31,1%44,4%31,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,2%42,2%92,9%31,1%83,3%31,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).