UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  7575757575
Preinscripció  1221161106379
Preinscripció vs oferta  162,7%154,7%146,7%84%105,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1729212630
Homes  1928181618
Total  3657394248
Estudiantat TOTAL Dones  2133273436
Homes  2133302525
Total  4266575961
EETC  3559,343,946,850
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.1003.5602.6352.8103.000
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.0653.5452.5002.6552.885
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3515135105115
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000500
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5053,946,247,650,8
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%99,7%96,8%98,2%97,2%
Taxa de rendiment (%)  97,3%92,6%92,7%91,1%87,7%
Taxa d'abandonament (%)  -0%11,1%8,8%10,3%
Taxa de graduació (%)  -89,3%77,8%80,7%84,6%
Taxa d'eficicència (%)  100%99,7%95,7%91,1%91,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  1016251624
Homes  1112181913
Total  2128433537
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1512141417
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22211
No Doctor  -1111
Lectors  Doctor 12224
Associats  Doctor 23472
No Doctor  8121092
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 65,4%55%55,1%57,4%56%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,4%4,7%2,8%1,6%1,6%
No Doctor  -0,8%0,8%0,8%0,7%
Lectors  Doctor 3,8%9,3%9,3%7,5%16,9%
Associats  Doctor 6,6%6,7%12%17,4%7,4%
No Doctor  16,7%23,5%19,9%15,3%14,2%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----2,2%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  27,1%39,6%41,2%40,2%39,7%
Tram VIU  68,3%60,4%58,8%59,8%60,3%
Tram NO VIU  4,6%----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  47,4%51,6%52,9%42,6%47,1%
Tram VIU  15,9%13,9%17,4%24,6%25,8%
Tram NO VIU  36,7%34,5%29,7%32,8%27%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,757,8%3,978,1%3,933%3,821,4%3,6754,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,153%4,260,4%4,527%4,315,2%3,97%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,222,2%2,211,4%2,8-

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,125,9%311,4%3,4-
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%29,6%60%11,4%50%-
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  62,5%29,6%80%11,4%50%-
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).