UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  176,7%186,7%220%283,3%221,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  706,7%776,7%850%976,7%881,7%
Nota de tall (assignació juliol)  10,410,110,211,111,2
Via Accés  PAU o assimilats  93,1%92,6%90,9%96,7%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,8%3%1,7%-
CFGS o assimilats  1,7%1,8%1,5%1,7%-
PAU amb carrera començada  3,4%3,7%4,6%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,7%----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -1,8%1,5%--
6-7  --1,5%1,7%-
7-8  1,7%----
8-9  -3,7%1,5%1,7%-
>9  98,3%94,4%95,4%96,7%-
Preferència 1a  100%100%100%100%-
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  33284037-
Homes  35323031-
Total  68607068-
Estudiantat TOTAL Dones  155141153160-
Homes  137136141130-
Total  292277294290-
EETC  239,2239,6245,7260,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.35214.37314.74315.610-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.83613.92914.30515.076-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  420336390444-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  54903072-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  42181818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,252,150,153,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6061645967
% Aptes FI tp  71,7%96,7%92,2%96,6%91%
% Aptes FI tp+1  21,7%----
% No Aptes 1r  1,7%-3,1%1,7%1,5%
% No Aptes FI  3,3%1,6%1,6%--
Altres (2)  1,7%1,6%3,1%1,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,3%95,9%96,5%96,8%95,5%
Taxa de rendiment (%)  93%93,9%95,2%96%93,4%
Taxa d'abandonament (%)  15,7%16,7%8,3%13%13%
Taxa de graduació (%)  55,7%53%68,3%66,7%66,7%
Taxa d'eficicència (%)  94,4%95,4%96,5%94,8%94%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  2330343124
Homes  2424302635
Total  4754645759
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 62535656-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7676-
No Doctor  13121210-
Lectors  Doctor 4234-
Associats  Doctor 89914-
No Doctor  44566259-
Altres  Doctor --1--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 48,4%46,4%34,2%32,7%33,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,8%5,9%5,5%3,9%4%
No Doctor  16,2%13,9%12,4%12,8%10%
Lectors  Doctor 1,1%0,7%0,9%0,7%1,3%
Associats  Doctor 9,4%6,3%6,1%7,4%9,1%
No Doctor  17,5%26,8%40,9%42%41,4%
Altres  Doctor 0,3%--0,4%-
No Doctor  0,4%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28,6%33,8%47,5%49,9%52,3%
Tram VIU  68,8%64,2%50,8%47,1%45,4%
Tram NO VIU  2,5%2%1,8%3%2,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  63,7%64,4%71,3%71,7%71,4%
Tram VIU  29%28,6%24,8%22,8%23,3%
Tram NO VIU  7,3%7,1%3,9%5,5%5,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,5%3,641,5%3,644,5%3,625,4%3,530,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,943,6%440,9%3,938,6%3,919,7%3,925,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,217,5%4,418,9%4,222,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,8100%4,8100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,622,2%3,520,8%426,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%22,2%81,8%20,8%80%26,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  78,6%22,2%63,6%20,8%80%26,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).