UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Química

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  44414338-
Homes  88817654-
Total  13212211992-
EETC  109,788,295,773,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.5795.2935.7424.387,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.7274.6755.1003.661,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  678540492582-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  13860114120-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  36183624-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5147,348,347,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,5%88%88,7%87,4%85,9%
Taxa de rendiment (%)  85,8%86,5%87,4%85,8%82,5%
Taxa d'abandonament (%)  -41,2%31,7%31,6%30,8%
Taxa de graduació (%)  -42,4%50,1%52,8%41%
Taxa d'eficicència (%)  91,2%89,2%88,5%83,9%92,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  6161095
Homes  1310151224
Total  1926252129
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 67705860-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6343-
No Doctor  13121411-
Lectors  Doctor 4317-
Associats  Doctor 8111314-
No Doctor  44565657-
Altres  Doctor 322--
No Doctor  --1--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 53,9%53,2%46,6%41,8%41,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,6%5,6%3,4%2,2%2,2%
No Doctor  15,7%12,9%11,9%13,4%11,6%
Lectors  Doctor 1,2%0,6%0,7%0,1%3,4%
Associats  Doctor 5,9%4,7%5,4%8,7%9,1%
No Doctor  16,8%22,4%31,7%32,7%31,3%
Altres  Doctor 0,4%0,6%0,3%0,9%-
No Doctor  0,4%--0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25%28,5%38%42,3%44,5%
Tram VIU  71,7%67,4%59,6%52,7%52,6%
Tram NO VIU  3,4%4,1%2,4%5%2,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  52,3%53,6%57%60,8%60,2%
Tram VIU  37,2%36,8%37,6%32,4%31,5%
Tram NO VIU  10,5%9,7%5,5%6,8%8,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,546,7%3,641,2%3,542,8%3,622,1%3,529,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,942,9%440,4%3,837,2%418,3%3,924%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,816%3,320%414,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,316%420%421,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%16%75%20%100%21,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%16%50%20%83,3%21,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  83,3%100%--88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  35,3%100%--77,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%--5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,2100%--4,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).