UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  26212518-
Homes  296264274217-
Total  322285299235-
EETC  225,2221,4234,6174,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.511,513.28614.07410.488-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.224,511.89713.1689.511,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0081.129,5651780-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  222175,5147102-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  578410894,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,547,347,144,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,5%91,2%91,7%93,4%91,5%
Taxa de rendiment (%)  85,3%89%89%91,4%89,6%
Taxa d'abandonament (%)  -35,9%36%33,1%31,4%
Taxa de graduació (%)  -34,1%42,7%40,7%48,9%
Taxa d'eficicència (%)  87,8%86,8%88,3%86,6%90,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  39738
Homes  4954594953
Total  5263665261
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 78848374-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7467-
No Doctor  15161713-
Lectors  Doctor 4436-
Associats  Doctor 8121214-
No Doctor  49616564-
Altres  Doctor 312--
No Doctor  --1--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,3%48,7%44,5%42,3%41,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,1%6,9%4,2%3,1%3,2%
No Doctor  17,5%15%14,6%15,6%12,9%
Lectors  Doctor 1%0,4%0,7%0,4%3,1%
Associats  Doctor 6,2%4,6%5,6%6,8%8,5%
No Doctor  18,1%23,6%30,1%31%30,4%
Altres  Doctor 0,4%0,8%0,2%0,8%-
No Doctor  0,4%--0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26,3%29,6%36,5%38,7%42,8%
Tram VIU  69,9%66,4%60,8%57,5%54,1%
Tram NO VIU  3,8%4%2,7%3,8%3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  56,7%57,4%59,1%60,4%61,8%
Tram VIU  36,2%36,1%36,3%33,7%30,7%
Tram NO VIU  7,1%6,4%4,6%5,9%7,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,548,2%3,543%3,544,6%3,522,5%3,530,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,944,4%3,942,2%3,839,1%3,918,4%3,924,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,317,2%3,410%3,323,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,7100%4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,818,8%3,210%4,131,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%18,8%60%10%84,2%31,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%18,8%60%10%89,5%31,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  81,6%100%--94,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  63,8%100%--56,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%--5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%--4,2100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).