UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Space and Aeronautical Engineering

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  2325302727
Preinscripció vs oferta  115%125%150%135%135%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  32223
Homes  8610912
Total  118121115
Estudiantat TOTAL Dones  33443
Homes  137131317
Total  1610171720
EETC  117,611,39,87,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  659456679588449
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  645442651569430
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1414281919
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,245,639,934,622,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,6%99,5%93,9%94,9%86%
Taxa de rendiment (%)  92,4%97,4%84,4%85,6%68,7%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%18,2%12,5%33,3%
Taxa de graduació (%)  50%88,9%81,8%62,5%58,3%
Taxa d'eficicència (%)  91,8%95%92,7%93,8%93,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  --121
Homes  812354
Total  812475
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1420242826
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2443-
No Doctor  -1-1-
Lectors  Doctor -1241
Associats  Doctor 44471
No Doctor  91614212
Altres  Doctor 2211-
No Doctor  11142
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 36,9%29,8%41,5%41,9%51,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,7%16,6%7,6%5,5%-
No Doctor  -1%-0,7%-
Lectors  Doctor -0,6%5,1%7,2%11,8%
Associats  Doctor 16,9%5,4%4,7%7,9%7,6%
No Doctor  12,8%21,4%26,3%26,1%21,8%
Altres  Doctor 13,7%16,6%8,9%4%-
No Doctor  6%6,3%6%6,6%6,4%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  51,6%41,3%50,9%41,4%52,2%
Tram VIU  37,7%56,6%47,3%53,8%47,8%
Tram NO VIU  10,7%2,1%1,8%4,8%-
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,1%57,5%58,5%54,5%55,6%
Tram VIU  29,2%41,7%39,8%43,3%41,8%
Tram NO VIU  10,7%0,9%1,8%2,2%2,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,731,5%3,740,5%3,620,7%3,729%3,931,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  435%4,137,9%4,119%424%4,228,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
2018-2019
Edició 2023
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).