UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  200200200200-
Preinscripció  15614013399-
Preinscripció vs oferta  78%70%66,5%49,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  19192020-
Homes  85818677-
Total  10410010697-
Estudiantat TOTAL Dones  51485660-
Homes  258238251231-
Total  309286307291-
EETC  214,4208,5212,1200,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12.866,512.509,512.72512.022,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.046,511.76612.169,511.288,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  640,5581412583,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  144,513212191,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  3530,522,559-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,844,241,441,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96%96%94,3%96,3%95,5%
Taxa de rendiment (%)  92,7%92,8%91,2%94,2%90,2%
Taxa d'abandonament (%)  9,6%1,6%2,9%4,7%8,2%
Taxa de graduació (%)  70,2%76,7%73,6%67,9%63,3%
Taxa d'eficicència (%)  97,7%95%95,2%94,8%93,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  212218159
Homes  6488827082
Total  851101008591
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 62616274-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 14121414-
No Doctor  5456-
Lectors  Doctor 3458-
Associats  Doctor 12141413-
No Doctor  35384140-
Altres  Doctor 1113-
No Doctor  -11--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,7%49,6%47,2%43,4%44,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,6%8,1%8,6%8,5%8,1%
No Doctor  3,3%3,2%2,8%3,2%3,6%
Lectors  Doctor 0,9%2%2,5%3,8%5,4%
Associats  Doctor 11,4%9,8%11%12,3%12,2%
No Doctor  27,4%27,2%27,4%28,1%24,3%
Altres  Doctor 0,8%0,2%0,2%0,5%1,7%
No Doctor  --0,1%0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,4%39%41,2%43,5%42,4%
Tram VIU  58,6%59,3%57,4%54,3%55,1%
Tram NO VIU  1%1,7%1,5%2,2%2,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  56,7%56%58,8%60,6%57,8%
Tram VIU  36%40%37,7%34%35,6%
Tram NO VIU  7,4%4%3,4%5,4%6,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,437,6%3,433,3%3,438,6%3,427%3,630,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,838,3%3,934,4%3,733,5%3,822,6%3,925,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  423,2%3,810,7%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,6100%4,6100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,428,4%3,312%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63%28,4%55,6%12%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  81,5%28,4%66,7%12%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----21,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).