UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria en Organització

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2011-2012
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  100100808080
Preinscripció  124119636761
Preinscripció vs oferta  124%119%78,8%83,8%76,2%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2021131512
Homes  4649443621
Total  6670575133
Estudiantat TOTAL Dones  4656535237
Homes  115130134142114
Total  161186187194151
EETC  92,594,789,989,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.5665.6805.3935.366-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.3825.3305.0964.989-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  154290242300-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  30403052-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0202525-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,630,528,727,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,8%-94%95,7%94,9%
Taxa de rendiment (%)  90,6%-90%90,6%89,2%
Taxa d'abandonament (%)  30,4%-26,6%19,2%8,5%
Taxa de graduació (%)  39,1%-26,6%36,5%39,4%
Taxa d'eficicència (%)  96,1%-98,7%98,6%96,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  358817
Homes  129141825
Total  1514222642
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1514171720
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 54445
No Doctor  55444
Lectors  Doctor 2-111
Associats  Doctor 45586
No Doctor  1718192017
Altres  Doctor 2466-
No Doctor  334-1
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 35,6%35,9%37,1%33,4%39,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,6%4,1%4,6%4,1%6,1%
No Doctor  11,4%8,6%6,7%6,9%6,2%
Lectors  Doctor 3%-1,9%0,4%0,5%
Associats  Doctor 7,3%7%8%14,9%15,7%
No Doctor  31,5%30,6%28,6%33%30,6%
Altres  Doctor 3,4%8%8,1%7,4%-
No Doctor  4,1%5,9%5%-1,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,6%43,4%44,3%49,9%47,6%
Tram VIU  55,2%54,7%55,6%50,1%51,6%
Tram NO VIU  0,1%1,8%0,1%-0,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  65,1%65,4%61,9%69%66,1%
Tram VIU  28,4%28,6%31,6%25,8%26,2%
Tram NO VIU  6,5%6%6,6%5,2%7,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,526%3,427,9%3,632,4%3,630,3%3,530,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,826,7%3,831%3,935,5%3,833,4%3,834,2%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,523,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,880%4,8100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,842,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%46,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%46,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----40%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----3,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----2,8100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament