UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  270270270270270
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  102,6%91,9%93%90%96,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  290,4%313,7%328,9%362,6%408,5%
Nota de tall (assignació juliol)  6,26,26,47,17,4
Via Accés  PAU o assimilats  72%63,4%67,9%70,2%78,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,2%0,4%0,4%0,7%-
CFGS o assimilats  22,2%25,6%25,4%23,3%13,7%
PAU amb carrera començada  2,3%7,2%3,6%2,9%5,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,3%3,4%2,1%1,8%2,2%
Altres vies  --0,7%1,1%-
Nota Accés 5-6  2,3%0,4%0,4%0,7%-
6-7  20,7%28,6%20%2,5%-
7-8  22,6%27,1%25,7%38%27%
8-9  18,4%15,3%18,2%21,5%31,5%
>9  36%28,6%35,4%36,6%41,5%
Preferència 1a  92,7%92,3%90,7%88%84,8%
2a  5%6,6%5,7%6,2%7,8%
3a  0,8%0,8%2,5%3,6%4,4%
4a  0,8%0,4%0,4%0,7%0,7%
5a  0,4%-0,7%0,4%1,5%
6a  0,4%----
7a  ---1,1%0,4%
8a  ----0,4%
Estudiantat NOU Dones  1917325869
Homes  131143157221202
Total  150160189279271
Estudiantat TOTAL Dones  1722378299
Homes  115184221357333
Total  132206258439432
EETC  148,1171,2210,6238,7215
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.88610.27412.63714.32312.901
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.5948.0729.76311.13710.573
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.9501.8242.3402.1481.830
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  324324432822336
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1854102216162
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,345,5494727,4
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  240231237226284
% Aptes FI tp  34,6%61,5%69,2%64,6%43,7%
% Aptes FI tp+1  36,2%11,7%13,9%8,4%18,7%
% No Aptes 1r  13,3%9,1%6,8%8,8%14,8%
% No Aptes FI  10%12,6%6,3%1,8%10,9%
Altres (2)  5,8%5,2%3,8%16,4%12%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5446454436
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22233
No Doctor  101010116
Lectors  Doctor 1-468
Associats  Doctor 9911111
No Doctor  434444421
Altres  Doctor 12--1
No Doctor  -1-11
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 43,5%40,8%40,3%39,6%36,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4%2,1%2,3%2,5%2,5%
No Doctor  13,5%14,7%12,7%12,7%12,6%
Lectors  Doctor 0,5%-2,9%3,3%8,4%
Associats  Doctor 6,4%8,8%10,5%9,7%5,8%
No Doctor  31,7%32,4%30,6%31,8%31,2%
Altres  Doctor 0,3%1,1%--0,5%
No Doctor  -0,2%-0,4%1,8%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38,6%42,2%45,1%45,5%49,7%
Tram VIU  58,6%52,9%52,2%52,5%48,7%
Tram NO VIU  2,8%4,9%2,8%1,9%1,7%
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  59,6%61,1%61,5%62,5%63,1%
Tram VIU  36,3%31,3%29,4%28,3%27,4%
Tram NO VIU  4,1%7,6%9,2%9,2%9,5%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • L'oferta de places per la Fase Comuna és la suma de l'oferta de totes aquelles titulacions que en formen part
 • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,541%3,442,2%3,521,4%3,428,5%3,340,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,940,1%3,835,6%416,4%3,923,1%3,732,7%

 • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
 • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
 • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
 • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).