UPC    Acreditació de les titulacions
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  4954596193
Preinscripció vs oferta  163,3%180%196,7%203,3%310%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  655610
Homes  1325282224
Total  1930332834
Estudiantat TOTAL Dones  1088712
Homes  1633393637
Total  2641474349
EETC  18,726,13226,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.121,51.5681.922,51.604-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.0991.560,51.9151.536,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  22,57,57,567,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,138,240,937,3-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,8%97%98,9%98,4%97,6%
Taxa de rendiment (%)  91,5%92%88,7%93,9%84,9%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%19%5,3%16,7%0%
Taxa de graduació (%)  56,2%71,4%78,9%76,7%84,9%
Taxa d'eficicència (%)  97,3%97,3%95,5%99,3%93,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  127472
Homes  128162316
Total  2415203018
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2124283734
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 21--1
Associats  Doctor --221
No Doctor  -----
Altres  Doctor 36542
No Doctor  2-121
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 80,2%80,6%85,1%87,2%92,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 9,3%6,1%--1,8%
Associats  Doctor --3,1%4,3%2,7%
No Doctor  -----
Altres  Doctor 6,9%13,3%9%5,3%2,8%
No Doctor  3,7%-2,7%3,2%0,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  14%12,6%18,9%16,9%15,9%
Tram VIU  84,1%83,2%79,6%79,7%84,1%
Tram NO VIU  2%4,2%1,5%3,4%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  14%13,5%16,2%12,8%11,3%
Tram VIU  86%86,5%81,5%85,6%87,8%
Tram NO VIU  --2,2%1,6%0,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,928%432,6%458,9%3,857,3%3,956,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,123,6%4,340,1%4,154,1%4,156,8%4,254,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,3100%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,243,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----84,6%43,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%43,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%87,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --66,7%100%37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,7100%4,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5100%1,8100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament