UPC    Acreditació de les titulacions
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  61939056-
Preinscripció vs oferta  203,3%310%300%186,7%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  612134-
Homes  22273530-
Total  28394834-
Estudiantat TOTAL Dones  715209-
Homes  36434938-
Total  43586947-
EETC  27,538,350,231,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.6492.2963.0141.903-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.566,52.2662.9541.873-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  67,5306030-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  15000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,339,643,740,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,9%98,4%97,6%97,6%99,7%
Taxa de rendiment (%)  88,7%93,9%84,9%94,1%97%
Taxa d'abandonament (%)  5,3%16,7%0%0%2,6%
Taxa de graduació (%)  78,9%76,7%84,4%64,3%89,7%
Taxa d'eficicència (%)  95,5%99,3%93,5%93,6%96,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  472811
Homes  1623162838
Total  2030183649
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3137343543
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 22111
No Doctor  ----1
Altres  Doctor 24332
No Doctor  12111
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 91,9%87,2%92,7%94,4%92,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----0,3%
Associats  Doctor 3,1%4,3%2,7%2,8%0,3%
No Doctor  ----2,3%
Altres  Doctor 4,3%5,3%4,5%2,3%2,7%
No Doctor  0,7%3,2%0,2%0,5%0,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,9%16,9%15,9%8,4%10,6%
Tram VIU  79,6%79,7%84,1%88,8%85,5%
Tram NO VIU  1,5%3,4%-2,8%3,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,2%12,8%11,3%5,6%11,5%
Tram VIU  81,5%85,6%87,8%92,7%84,4%
Tram NO VIU  2,2%1,6%0,9%1,7%4,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  458,9%3,857,3%3,956,4%3,863,5%3,861,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,154,1%4,156,8%4,254,4%459,1%4,159,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --2,511,8%3,822,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%--4,5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,243,3%3,347,1%4,150%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,6%43,3%75%47,1%72,2%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%43,3%75%47,1%88,9%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%87,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --66,7%100%37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,7100%4,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5100%1,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).