• contactar
 • imprimir
 • inici

U-Ranking Edició del 2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Dades tècniques del rànquing

Nom: U-Ranking
Pàgina web: http://www.u-ranking.es/index2.php
Descripció: L’U-Ranking és un sistema d’indicadors que avalua els resultats de les universitats estatals considerant tant el seu volum com la seva productivitat o rendiment. A més dels resultats globals, ofereix també informació desagregada per les dimensions de Docència, i de Recerca i Innovació.

A l’edició 2024, la UPC es col·loca en el primer rang d’universitats amb major rendiment en Rercera i Innovació de l’estat.
Iniciativa: IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) i BBVA
Contacte: francisco.perez@ivie.es
Abast territorial: estatal
Àmbits temàtics: genèric
Nombre d'institucions analitzades: 62 com a màxim en alguna de les diferents variants
Nombre d'institucions classificades: 62 com a màxim en alguna de les diferents variants
Periodicitat: anual
Nombre d'indicadors: 25 ( 100% indicadors quantitatius )


Edicions

Primera edició: 2013
Darrera edició: 06/06/2024
Data previsible propera edició: 06/06/2025
Data font de les dades: 25/04/2019
Edicions observades:
 1. Edició del 2024
 2. Edició del 2023
 3. Edició del 2022
 4. Edició del 2021
 5. Edició del 2020
 6. Edició del 2019
 7. Edició del 2018
 8. Edició del 2017
 9. Edició del 2016