• contactar
  • imprimir
  • inici
informació Per a obtenir informació ampliada fer un clic amb el ratolí a cadascun dels Rànquings

Relació de rànquings observats

THE (Times Higher Education) World University Rankings

Darrera edició: 2024

Amb l’edició 2024, publicada el mes de setembre de 2023, el THE WUR compleix el seu 20è aniversari. Els editors han aprofitat aquesta celebració per modificar la metodologia, incorporant una sèrie d'indicadors i refinant la definició o el pes ponderat d’altres. Amb aquests canvis, el THE ha passat d’analitzar tretze a disset indicadors, divuit si es considera el dedicat a “Estudiar a l’estranger”, que per ara no pondera en el resultat final. El nou grup d’indicadors es continua agrupant en cinc grans àmbits, que ara s’anomenen: Ensenyament; Entorn de la recerca; Qualitat de la recerca, Indústria i Innovació, i, Internacionalització.

Com altres anys, dos dels indicadors, amb un pes important, es basen en enquestes de reputació de la docència i de la recerca, passades a una mostra significativa d’experts de l’àmbit acadèmic.

A l’edició del 2024, i considerant aquests canvis metodològics, la UPC ha recuperat el lloc 601-1000 de la classificació general.

Rankings I-UGR de las Universidades Españolas

Darrera edició: Edició del 2014

Rànquing de les universitats espanyoles, públiques i privades, que es fonamenta en la recerca que publiquen a les revistes internacionals de major impacte i visibilitat. L’objectiu principal d’aquest rànquing, segons les seves declaracions, és descobrir les fortaleses i debilitats del sistema universitari espanyol de recerca, en diferents àmbits de coneixement.

A l’edició del 2014, pel decenni 2004-2013, la UPC obté la 1a. posició als camps de les Enginyeries i de les Matemàtiques i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica i Electrònica, Telecomunicacions i Arquitectura. Pel que fa al quinquenni 2009-2013, la UPC obté la 1a. posició al camp de les Enginyeries i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Elèctrica i Electrònica i Telecomunicacions.