• contactar
  • imprimir
  • inici

Català | Español

Introducció a l'observatori de Rànquings

QUÈ SÓN ELS RÀNQUINGS?

Dit d'una manera breu, els rànquings universitaris són relacions d'institucions d'educació superior classificades segons un conjunt comú d'indicadors, i presentades en funció dels resultats que assoleixen.

QUÈ TROBARÀS EN AQUEST OBSERVATORI?

En aquest observatori es facilita informació sobre els rànquings més coneguts, o bé pel seu prestigi o bé per la seva difusió mediàtica, així com sobre la posició que hi ocupa la UPC en funció de diversos paràmetres de classificació (territorials i/o temàtics).

Com que cada rànquing utilitza una metodologia, un sistema d'indicadors i un coeficient de ponderació particulars, aquest observatori té com a objectiu oferir de manera clara i esquemàtica els principals trets d'identitat de cadascun i els resultats que ofereixen, per edicions. També s'hi poden consultar notícies de premsa i altra documentació relacionada.

Els resultats obtinguts per la UPC en les últimes edicions es poden observar, de manera ràpida, al quadre inferior.

NOTÍCIES

The UPC is the top Spanish university for Innovation and Technological Development, in the 2016 U-Ranking

The UPC is the top Spanish technical university for scientific output and productivity in the 2013 Research Ranking of Public Universities in Spain (Buela-Casal).

The UPC has been classed as a “transparent university” in the 2014 Spanish University Website Voluntary Transparency Report published recently by the Commitment and Transparency Foundation. The new "UPC Transparent" portal (http://www.upc.edu/transparencia/) must have contributed to this result.


Entrar Accés als Rànquings


LA UPC ALS PRINCIPALS RÀNQUINGS UNIVERSITARIS


Última edició Prèvia
Rànquing (àmbit) Català Politècnic estatal Estatal Europeu Mundial Català Politècnic estatal Estatal Europeu Mundial
ARWU (Shangai Ranking) Global (academic, research) 5 3 18-21 236-272 601-700 4 3 18-20 235-265 601-700
ARWU (Shanghai Ranking) Engineering/Technology and Computer Sciences (academic, research) 1 1 2 18-22 76-100 1 1 1-2 20-35 101-150
U-Ranking, Innovation and Technological Development (productivity) (generic) 1 1-2 2-3 1 1 1
Best Global University Ranking – Engineering (research, reputation) 1 1 1 16 74 1 1 1 13 60
QS Top 50 under 50 (generic: international, teaching, research and reputation) 1 1 2 8 26 3 1 5 10 32
QS World University Ranking - Global (generic: international, teaching, research and reputation) 3 1 7 120 275 3 1 6 120 275
QS World University Ranking by Subject – Architecture and Built Environment (reputation, research) 1 1 1 9 26 1 1 1 9 29
QS World University Ranking by Subject – Mathematics (reputation, research) 1 1 1 12-33 51-100 1 1 1 15-35 51-100
QS World University Ranking by Subject – Engineering Civil and Structural (reputation, research) 1 1 1 8 34 1 1 1 10 39
QS World University Ranking by Subject – Telecommunications, Electrical and Electronic Engineering (reputation, research) 1 1 1 11-25 51-100 1 1 1 13-26 51-100
THE Young University Rankings (generic: teaching, research, innovation & international) 4 1-2 5-7 61-88 101-150 4 1-2 5-7 60-86 101-150
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers - Global (research) 4 1 10 164 383 4 1 11 166 445
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers – Engineering Field (research) 1 1 1 20 122 1 1 1 18 108
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers - Telecommunications, Electrical and Electronic Engineering Subject (research) 1 1 1 7 65 1 1 1 7 47
Rankings I-UGR of Spanish Universities, 2004-2013 Mathematics (research) 1 1 1 1 1 1
Rankings I-UGR of Spanish Universities, 2004-2013 ICT (research) 1 1 2 1 1 2
Rankings I-UGR of Spanish Universities, 2004-2013 Engineering (research) 1 1 1 1 1 1
Rankings I-UGR of Spanish Universities, 2009-2013 Architecture (research) 1 2 2 1 2 2
THE (Times Higher Education) World University Ranking (generic: teaching, research, innovation & international) 6 1 10-22 278-354 601-800 5 1 10-11 253-287 501-600
THE - Times Higher Education – Computer Science (generic: international, teaching, research and reputation) 1 1 1 46-62 126-150 1 1 1 40-53 101-125
THE - Times Higher Education – Engineering & Technology (generic: international, teaching, research and reputation) 3 1 3-4 92-109 251-300 1 1 1 115-167 176-200
University Ranking by Academic Performance (URAP) (research) 4 1 11 166 381 3 1 9 160 376
Ranking Web of Universities (impact, presence, openess and excellence) 3 2 7 111 297 2 3 6 113 305
Ranking Web of Repositories (digital repositories) 1 1 1 12 31 2 1 3 13 32
CWUR Ranking, Centre for World University Rankings (academic, research) 3 1 9 169 410
SIR (Scimago Research Group) World Report (scientific output) 2 11 25 191 419 9 2 22 158 390
SIR (Scimago Research Group) Ibero-American Ranking (scientific output) 3 1 7 16 3 1 7 16
CWUR Rankings by Subject – Engineering Multidisciplinary (research) 1 1 1 1 4
CWUR Rankings by Subject – Mathematics, Interdisciplinary Applications (research) 1 1 1 1 4
CWUR Rankings by Subject – Construction & Building Technology (research) 1 1 1 3 9