• contactar
  • imprimir
  • inici

Español | English

Introducció a l'observatori de Rànquings

QUÈ SÓN ELS RÀNQUINGS?

Dit d'una manera breu, els rànquings universitaris són relacions d'institucions d'educació superior classificades segons un conjunt comú d'indicadors, i presentades en funció dels resultats que assoleixen.

QUÈ TROBARÀS EN AQUEST OBSERVATORI?

En aquest observatori es facilita informació sobre els rànquings més coneguts, o bé pel seu prestigi o bé per la seva difusió mediàtica, així com sobre la posició que hi ocupa la UPC en funció de diversos paràmetres de classificació (territorials i/o temàtics).

Com que cada rànquing utilitza una metodologia, un sistema d'indicadors i un coeficient de ponderació particulars, aquest observatori té com a objectiu oferir de manera clara i esquemàtica els principals trets d'identitat de cadascun i els resultats que ofereixen, per edicions. També s'hi poden consultar notícies de premsa i altra documentació relacionada.

Els resultats obtinguts per la UPC en les últimes edicions es poden observar, de manera ràpida, al quadre inferior.

NOTÍCIES

La UPC és la primera universitat a Espanya en Innovació i Desenvolupament Tecnològic, segons l'edició 2016 de l'U-Ranking

La UPC és la primera universitat politècnica estatal en producció i en productivitat científica al ‘Ranking 2013 de investigación de las universidades públicas españolas” (Buela-Casal).

La UPC es classifica com a universitat “Transparent” a l’Informe de transparència voluntària a la web de les universitats espanyoles, 2014, publicat recentment per la Fundación Compromiso y Transparencia. El nou portal "UPC Transparent" (http://www.upc.edu/transparencia/) deu haver contribuït, sens dubte, a l’obtenció d’aquest resultat.


Entrar Accés als Rànquings


LA UPC ALS PRINCIPALS RÀNQUINGS UNIVERSITARIS


Última edició Prèvia
Rànquing (àmbit) Català Politècnic estatal Estatal Europeu Mundial Català Politècnic estatal Estatal Europeu Mundial
ARWU (Rànquing de Shanghai) Global (acadèmic, recerca) 2-4 1-2 4-9 123-159 301-400 4 2 9-13 157-210 401-500
ARWU (Rànquing de Xangai) Enginyeria, Tecnologia i Ciències de la Computació (acadèmic, recerca) 1 1 2 18-22 76-100 1 1 1-2 20-35 101-150
U-Ranking, Innovació i Desenvolupament Tecnològic (generic) 1 1 1 1 1 1
Best Global University Ranking – Enginyeria (recerca, reputació) 1 1 1 11 46 1 1 1 10 37
Best Global University Ranking – Ciències de la Computació (recerca, reputació) 1 1 1 10 37 1 1 1 10 43
QS Top 50 under 50 (genèric: internac., docència, recerca i reputació) 3 1 5 10 32 3 1 4 9 28
QS World University Ranking - Global (genèric: internac., docència, recerca i reputació) 4 1 8 142 321 4 1 7 134 299
QS World University Ranking by Subject – Arquitectura i Entorn Construït (reputació, recerca) 1 1 1 9 26 1 1 1 9 29
QS World University Ranking by Subject – Matemàtiques (reputació, recerca) 1 1 1 12-33 51-100 1 1 1 15-35 51-100
QS World University Ranking by Subject - Enginyeria Civil i Estructural (reputació, recerca) 1 1 1 8 34 1 1 1 10 39
QS World University Ranking by Subject - Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica (reputació, recerca) 1 1 1 11-25 51-100 1 1 1 13-26 51-100
THE Young University Rankings (genèric: docència, recerca, innovació i internacionalització) 4 1-2 5-7 60-86 101-150 4 1-2 5-10 60-89 101-150
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers - Global (recerca) 4 2 14 191 445 4 2 13 189 439
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers – Camp de l’Enginyeria (recerca) 1 1 1 16 98 1 1 1 14 93
National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers - Disciplina d'Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica. (recerca) 1 1 1 5 39 1 1 1 5 40
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2004-2013 Matemàtiques (recerca) 1 1 1 1 1 1
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2004-2013 TIC (recerca) 1 1 2 1 1 2
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2004-2013 Enginyeries (recerca) 1 1 1 1 1 1
Rànquing I-UGR de les Universitats espanyoles, 2009-2013 Arquitectura (recerca) 1 2 2 1 2 2
THE(Times Higher Education) World University Ranking (genèric: docència, recerca, innovació i internacionalització) 1 4-5 6-7 200-248 401-500 1 4-5 6-9 193-242 401-500
THE - Times Higher Education – Ciències de la Computació (genèric: internacional, docència, recerca i reputació) 1 1 1 41 93
SIR (Scimago Research Group) Rànquing mundial (producció científica) 3 1 6 91 265 3 1 5 87 263
SIR (Scimago Research Group) Rànquing iberoamericà (producció científica) 3 1 5 13 3 1 5 13
University Ranking by Academic Performance (URAP) (recerca) 3 1 9 160 376 4 1 12 171 387
Ranking of World Universities-Webomètrics (presència a la xarxa: volum, visibilitat i impacte pàgines web) 3 1 7 102 259 1 1 1 22 110
Ranking Web of Repositories (repositoris digitals) 2 1 3 13 32 2 1 3 10 25
CWUR Ranking, Centre for World University Rankings (acadèmic, recerca) 3 1 9 169 410