• contactar
  • imprimir
  • inici

Rankings I-UGR de las Universidades Españolas Edició del 2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Dades tècniques del rànquing

Nom: Rankings I-UGR de las Universidades Españolas
Pàgina web: http://www.rankinguniversidades.es/
Descripció: Rànquing de les universitats espanyoles, públiques i privades, que es fonamenta en la recerca que publiquen a les revistes internacionals de major impacte i visibilitat. L’objectiu principal d’aquest rànquing, segons les seves declaracions, és descobrir les fortaleses i debilitats del sistema universitari espanyol de recerca, en diferents àmbits de coneixement.

A l’edició del 2014, pel decenni 2004-2013, la UPC obté la 1a. posició als camps de les Enginyeries i de les Matemàtiques i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica i Electrònica, Telecomunicacions i Arquitectura. Pel que fa al quinquenni 2009-2013, la UPC obté la 1a. posició al camp de les Enginyeries i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Elèctrica i Electrònica i Telecomunicacions.
Iniciativa: Grups de Recerca, EC3 http://ec3.ugr.es/ i SCI2S http://sci2s.ugr.es/
Contacte: Daniel Torres Salinas, torressalinas@gmail.com
Abast territorial: estatal
Àmbits temàtics: recerca
Nombre d'institucions analitzades:
Nombre d'institucions classificades: 47 com a màxim en alguna de les diferents variants
Periodicitat: anual
Nombre d'indicadors: 6 ( 100% indicadors quantitatius )


Edicions

Primera edició: 2010
Darrera edició: 29/05/2014
Data previsible propera edició: 29/05/2015
Data font de les dades: 29/05/2014
Edicions observades:
  1. Edició del 2014
  2. Edició del 2013
  3. Edició del 2012
  4. Edició del 2011
  5. Edició del 2010