Centre docent:

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Llistat de titulacions

CentreTitulacio
FIBGrau en Ciència i Enginyeria de Dades
FIBGrau en Enginyeria Informàtica
FIBMàster Erasmus Mundus in Big Data Management and Analytics
FIBMàster universitari en Enginyeria Informàtica
FIBMàster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes
FIBMàster's degree in Artificial Intelligence
FIBMaster's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Llistat generat: 7 Titulacions, 04/12/2020 03:36:12.