Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes - FIB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 06/07/2009

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio FIB_2019.pdf
Data 31/10/2018
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 26/06/2019
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2027
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 11/03/2021
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 11/03/2027