• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Resultats del rànquing

Nombre d'institucions classificades: 100
Abast territorial: mundial
Pàgina web: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/reputation-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


Les primeres institucions classificadesLa UPC

La UPC no apareix en aquest rànquing dinàmica estable