• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing publica les 100 primeres universitats de tot el món considerant els resultats de l’enquesta de reputació que passen a acadèmics "seniors" seleccionats en funció de la seva experiència i trajectòria a les publicacions de la base de dades Scopus. El mètode per obtenir la mostra té en compte tant el número d’investigadors per camp, com la seva distribució geogràfica. L’enquesta demana que indiquin quines són les universitats (màxim 15) que consideren millors en recerca i en docència en les seves àrees d’expertesa.

A la darrera edició, es van obtenir més de 11.500 respostes, de 135 països. Per regions, el % de respostes més elevat prové del Sudest asiàtic (39%), seguit enguany per Europa (22%) i Amèrica del Nord (20%). Pel que fa als camps, el més representat va ser Enginyeria i Tecnologia amb 17,5% de respostes. Com que els editors consideren que els acadèmics senten major confiança en formular valoracions sobre la recerca que sobre la docència d’altres institucions, el pes de les respostes té una ponderació de 2:1 pesant el doble la recerca que la docència.