• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018/2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

D’acord amb els editors, l’objectiu de l’University Ranking by Academic Performance (URAP) és ajudar les universitats a identificar potencials àrees de millora en relació als indicadors bibliomètrics considerats.

A l’actual edició s’han analitzat les dades de 3.000 institucions i publicat els resultats de les 2.500 primeres, mantenint l’ampliació de l’any passat.

Els indicadors combinen la mesura de l’activitat científica recent, cas en el qual es té en compte la producció durant l’any 2017, i la del darrer quinquenni, 2013-2017, així com l’impacte del mateix.