• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2016/2017


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

D’acord amb els editors, l’objectiu de l’University Ranking by Academic Performance (URAP) és ajudar les universitats a identificar potencials àrees de millora en relació als indicadors bibliomètrics que han seleccionat.

El rànquing publica una classificació general i, bastants mesos més tard, un conjunt de classificacions temàtiques per camps. En aquesta entrada de l’Observatori es fa referència al rànquing general.

Els editors han analitzat primer les dades de 2.500 institucions d’educació superior, i han publicat després la posició de les 2.000 primeres institucions, gairebé 10% del conjunt d’universitats d’arreu del món. Vol ser, d’aquesta manera, un dels rànquings acadèmics de més abast, segons els autors.

No s’aprecien canvis metodològics entre l’edició anterior i l’actual.