• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2016/2017


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Indicador Pes
Impacte de la Recerca Citacions 21%
Productivitat científica Nombre total de documents 10%
Productivitat científica actual Nombre d’articles 21%
Qualitat de la recerca Impacte dels articles 18%
Impacte de les citacions 15%
Reconeixement internacional Col·laboració internacional 15%

Descripció dels indicadors

Impacte de la Recerca > Citacions
Mesura l’impacte de la recerca considerant el nombre total de citacions rebudes entre 2011 i 2015 pels articles publicats a la WoS, base de dades de Clarivate Analytics, durant aquest mateix període.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Productivitat científica > Nombre total de documents
Mesura la sustentabilitat de la productivitat científica de la institució, considerant tots els tipus de documents publicats a la WoS entre 2011 i 2015.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/
Productivitat científica actual > Nombre d’articles
Mesura la productivitat científica recent, considerant els articles publicats el 2015 a la WoS, base de dades de Clarivate Analytics. Considera els tipus de publicacions: articles, revisions i notes.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Qualitat de la recerca > Impacte dels articles
Mesura la productivitat científica, corregida per les citacions per publicació (CPP) de la institució, en relació a les CPP a nivell mundial, en 41 àrees temàtiques (18 més que l’any passat), entre 2011 i 2015.

La ràtio entre les CPP de la institució i la mundial indica si la institució es troba pel damunt o per sota de la mitjana mundial en cada àrea. Aquesta ràtio es multiplica pel nombre de publicacions en cada camp i després es fa el sumatori dels 41 camps analitzats.


Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science: http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Qualitat de la recerca > Impacte de les citacions
Mesura l’impacte científic, corregit per les CPP de la institució, en relació a les CPP a nivell mundial en 41 àrees temàtiques (de nou, 18 més que l’any passat), entre 2011 i 2015.

La ràtio entre les CPP de la institució i la mundial indica si la institució es troba pel damunt o per sota de la mitjana mundial en cada àrea. Aquesta ràtio es multiplica pel nombre de citacions en cada camp, i després es fa el sumatori dels 41 camps analitzats.


Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science: http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites
Reconeixement internacional > Col·laboració internacional
Mesura el reconeixement mundial de la universitat a partir del número de publicacions aparegudes entre 2011 i el 2015, elaborades en col•laboració amb universitats estrangeres.

Tipus: quantitatiu

Font: Web of Science http://www.isiknowledge.com/ InCites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites