• contactar
  • imprimir
  • inici

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2013/2014


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

D’acord amb els editors, l’objectiu de l’University Ranking by Academic Performance (URAP) és ajudar les universitats a identificar potencials àrees de millora en relació als indicadors bibliomètrics de rendiment acadèmic que consideren.

Per fer-ho, analitza informació de les 3.000 institucions d’educació superior amb major producció científica a la Web of Science. D’aquestes, posiciona les 2.000 primeres, gairebé 10% del conjunt d’universitats d’arreu del món, constituint-se, d’aquesta manera, en un dels rànquings acadèmics de més abast, segons els autors.

Pel que fa a les institucions analitzades, el rànquing considera les universitats i no inclou, en canvi, organismes nacionals de recerca, com ara l’Acadèmia Xinesa de Ciències o el CSIC, per dir dos exemples.

Amb l’objectiu de millorar la fiabilitat del rànquing, que depèn majoritàriament de la qualitat de les dades utilitzades, els editors apliquen tècniques de pre-processament i de neteja de les dades inicialment obtingudes a la Web of Science.

Per tal d’obtenir un consens entre experts pel que fa al pes ponderat dels indicadors utilitzats (els que es descriuen a l’apartat “Indicadors”) es va utilitzar el mètode Delphi.

Finalment, els editors manifesten que, com en la majoria de casos, la metodologia utilitzada no és una qüestió completament tancada sinó que va evolucionant i millorant a partir tant de les seves pròpies recerques com del feedback constructiu dels seus col•legues.