• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2012


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing posiciona les universitats en funció dels resultats obtinguts als dos indicadors que mesuren el prestigi acadèmic i el prestigi en recerca, respectivament, en el Rànking més genèric THE (Times Higher Education) World University Rankings.

En els dos casos, va ser Thomson Reuters l’empresa que va portar a terme una enquesta de reputació durant la primavera del 2011. L’enquesta va recollir 17.554 respostes d’acadèmics de tot el món, quantia que els autors consideren estadísticament representativa.