• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2012


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Indicadors i pesos utilitzats en l'elaboració del rànquing

Taula d'indicadors

Àmbit Pes Àmbit Indicador Pes
Prestigi 100% Enquesta reputació de la recerca 66.6%
Enquesta reputació de la docència 33.3%

Descripció dels indicadors

Prestigi > Enquesta reputació de la recerca
Enquesta mundial de l'opinió acadèmica en relació al prestigi de la recerca de les institucions.

Tipus: qualitatiu

Font: Thomson Reuters
Prestigi > Enquesta reputació de la docència
Enquesta mundial de l'opinió acadèmica en relació al prestigi de la recerca de les institucions.

Tipus: qualitatiu

Font: Thomson Reuters