• contactar
  • imprimir
  • inici

Reuters Top 100 Europe’s Most Innovative Universities Edició del 2019


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Dades tècniques del rànquing

Nom: Reuters Top 100 Europe’s Most Innovative Universities
Pàgina web: https://www.reuters.com/article/rpbtop1002019/reuters-top-100-europes-most-innovative-universities-2019-announced-idUSKCN1S60PA
Descripció: El rànquing Top 100 Europe’s Most Innovative Universities posiciona les 100 universitats europees que més contribueixen a l’avenç de la ciència, de la innovació tecnològica i a potenciar el desenvolupament econòmic a nivell global.

A l’edició 2019, la UPC es classifica en el lloc 81 entre les europees i és la 2a. estatal.
Iniciativa: Reuters
Contacte:
Abast territorial: europeu
Àmbits temàtics: Innovació
Nombre d'institucions analitzades:
Nombre d'institucions classificades: 100 com a màxim en alguna de les diferents variants
Periodicitat: anual
Nombre d'indicadors: 10 ( 100% indicadors quantitatius )


Edicions

Primera edició: 2016
Darrera edició: 30/04/2019
Data previsible propera edició: 29/04/2020
Data font de les dades: 06/05/2019
Edicions observades:
  1. Edició del 2019