• contactar
  • imprimir
  • inici
informació Per a obtenir informació ampliada fer un clic amb el ratolí a cadascun dels Rànquings

Relació de rànquings observats

QS World University Rankings by Subject

Darrera edició: Edició del 2019

Aquest rànquing té com a propòsit facilitar la comparació de l’efectivitat de les institucions en una sèrie de camps i disciplines, en les que posiciona les primeres universitats del món en funció tant de la seva reputació com del seu impacte científic. Aquesta és la tercera edició en la que el QS by Subject incorpora las classificacions per camps que fins el 2015 es consideraven al rànquing QS by Faculty (no existeix l’edició 2016 del QS by Faculty).

A l’edició del 2019, la UPC ocupa la posició 23 a nivell mundial a la disciplina d’Enginyeria Civil i Estructural i la 29 a la d’Arquitectura i Entorn Construït i es troba també entre les 100 primeres universitats de tot el món en el camp d’Enginyeria i Tecnologia i en les disciplines d’Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, Art i Disseny i Enginyeria Industrial, Mecànica i Aeronàutica.

THE (Times Higher Education) World University Rankings

Darrera edició: 2018/2019

Aquest Rànquing vol obtenir una visió global de la institució, a partir de l’anàlisi de tretze indicadors, que estan pensats per representar el més àmpliament possible la totalitat de les activitats universitàries. Així, s’orienten a àmbits com la recerca, la docència, la transferència del coneixement i la internacionalització. Dos dels indicadors, amb un pes important, es basen en enquestes de reputació de la docència i de la recerca a una mostra significativa d’experts de l’àmbit acadèmic.

A l’edició del 2018/2019 la UPC es manté al lloc 501-600 de la classificació general, i es posiciona entre les 150 millors del món en Ciències de la Computació i entre les 300 millors en Enginyeria i Tecnologia, entre altres classificacions.

Nature Index

Darrera edició: 2018

El Nature Index és una classificació centrada en la recerca que recull les publicacions d’una reduïda selecció de revistes acadèmiques de Ciències Naturals que pertanyen tant al Grup Nature com a d’altres editorials. Les revistes analitzades fan referència i s’agrupen a quatre àrees temàtiques : Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències de la Vida i Ciències Físiques.

La classificació s’actualitza mensualment, i mostra els resultats d’una finestra de 12 mesos. Des de l’Observatori de Rànquings se’n fa un seguiment anual. A la darrera classificació analitzada, si es considera l’indicador referit al número d’articles publicats, la UPC es col·loca al lloc 284 a nivell mundial, al 9è. de tot l’estat i és la primera politècnica estatal de la classificació.

Rankings I-UGR de las Universidades Españolas

Darrera edició: Edició del 2014

Rànquing de les universitats espanyoles, públiques i privades, que es fonamenta en la recerca que publiquen a les revistes internacionals de major impacte i visibilitat. L’objectiu principal d’aquest rànquing, segons les seves declaracions, és descobrir les fortaleses i debilitats del sistema universitari espanyol de recerca, en diferents àmbits de coneixement.

A l’edició del 2014, pel decenni 2004-2013, la UPC obté la 1a. posició als camps de les Enginyeries i de les Matemàtiques i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica i Electrònica, Telecomunicacions i Arquitectura. Pel que fa al quinquenni 2009-2013, la UPC obté la 1a. posició al camp de les Enginyeries i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Elèctrica i Electrònica i Telecomunicacions.