• contactar
  • imprimir
  • inici
informació Per a obtenir informació ampliada fer un clic amb el ratolí a cadascun dels Rànquings

Relació de rànquings observats

Rankings I-UGR de las Universidades Españolas

Darrera edició: Edició del 2014

Rànquing de les universitats espanyoles, públiques i privades, que es fonamenta en la recerca que publiquen a les revistes internacionals de major impacte i visibilitat. L’objectiu principal d’aquest rànquing, segons les seves declaracions, és descobrir les fortaleses i debilitats del sistema universitari espanyol de recerca, en diferents àmbits de coneixement.

A l’edició del 2014, pel decenni 2004-2013, la UPC obté la 1a. posició als camps de les Enginyeries i de les Matemàtiques i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica i Electrònica, Telecomunicacions i Arquitectura. Pel que fa al quinquenni 2009-2013, la UPC obté la 1a. posició al camp de les Enginyeries i a les disciplines d’Automàtica i Robòtica, Enginyeria Elèctrica i Electrònica i Telecomunicacions.