• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation Edició del 2021


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

El THE Reputation Ranking posiciona les institucions a partir dels resultats d’una enquesta de reputació que passen a acadèmics de tot el món seleccionats en funció de la seva experiència i trajectòria científica; l’enquesta és gestionada directament per Elsevier (Scopus) i els acadèmics són preguntats per quines universitats consideren més excel·lents a nivell de la seva disciplina específica, tant pel que fa a la docència com a la recerca, podent oferir fins a un màxim de 15 respostes. Les puntuacions obtingudes per a l’àmbit de la recerca i per a l’àmbit de la docència es combinen en una proporció de 2:1, donant més pes a la recerca perquè, d’acord amb els editors, els acadèmics tenen major confiança en fer judicis d’altres institucions sobre la investigació que sobre la seva docència.

A la darrera edició d’aquesta enquesta es van obtenir un total de 10.963 respostes, provinents de 128 països. El camp més representat va ser el de Clínica i Salut (amb un 16,3% de respostes), seguit pel d’Enginyeria (15,8%), Ciències de la Vida (14,9%), Ciències Físiques (14,2%), Ciències de la Computació (9,8%), Economia i Negocis (8,2%), Arts i Humanitats (7,7%) i Ciències Socials (7,5%). La resta de respostes, amb % més reduïts, van provenir de Psicologia (2,8%), Educació (2,2%) i Dret (0,6%).

No obstant això, per tal de garantir que els resultats de l’enquesta siguin representatius de la distribució mundial d’acadèmics, l’equip del THE reequilibra els pesos de les respostes a uns punts de referència fixos, que són: Ciències Físiques (14,6 %), Clínica i Salut (14,5 %), Ciències de la Vida (13,4 %), Economia i Negocis (13,1 %), Enginyeria (12,7 %), Arts i Humanitats (12,5 %), Ciències Socials (8,9 %), Ciències de la Computació (4,2 %), Educació (2,6 %), Psicologia (2,6 %) i Dret (0,9 %).

Els editors mantenen també una distribució equitativa de les respostes de les enquestes per regions. Un total del 39,1% de les respostes provenen de la regió Àsia-Pacífic. La resta de respostes es distribueixen de la següent manera: Europa occidental amb un 24,3%, Amèrica del Nord amb un 21,7%, Europa Oriental amb un 6,3%, Amèrica Llatina amb un 4,2%, Orient Mitjà amb un 2,4% i Àfrica amb un 2%. En els casos en què un o varis països es troben sobre o poc representats, l'equip de dades de THE pondera també les respostes per tal que reflecteixin millor la distribució geogràfica dels acadèmics, d’acord amb les dades publicades per l'ONU.

D’ençà de l’ampliació del número d’universitats classificades que va tenir lloc l’edició anterior, passant de 100 a una mica més de 200, que des de fa un parell d’anys que es posicionen universitats espanyoles en aquest rànquing. Aquesta representació, de fet, ha disminuït aquest any, i es limita a una universitat catalana, la UAB, tal i com es pot veure a l’apartat “Resultats i anàlisi”.