• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

El THE World Reputation Rankings publica les 100 primeres universitats de tot el món considerant els resultats de l’enquesta de reputació que passen a acadèmics seleccionats en funció de la seva experiència i trajectòria a les publicacions de la base de dades Scopus. El mètode per seleccionar la mostra té en compte tant el número d’investigadors per camps com la seva distribució geogràfica.

L’enquesta demana que indiquin quines són les universitats (màxim 15) que consideren millors en recerca i en docència en les seves àrees d’expertesa. Com que es considera que els acadèmics senten major confiança en formular valoracions sobre la recerca que sobre la docència d’altres institucions, el pes de les respostes sobre la recerca val el doble (66%) que sobre la docència (33%).

Els resultats d’aquesta enquesta són els que es tindran en compte a l’hora de valorar els dos indicadors de reputació de l’edició 2019 del THE World University Ranking, prevista pel proper mes de setembre 2018. L’enquesta ha obtingut més de 10 mil respostes, de 138 països.

Les cinc primeres posicions del rànquing tornen a estar ocupades, com a les darreres edicions, per Harvard, MIT, Stanford, Cambridge i Oxford, per aquest ordre. Segueix sense posicionar-s’hi cap institució estatal.