• contactar
  • imprimir
  • inici

THE (Times Higher Education) World University Rankings - Reputation 2016


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Metodologia emprada en l'elaboració del rànquing

Aquest rànquing publica quines són les 100 millors universitats d’acord amb els resultats a l’enquesta de reputació que passen a acadèmics de tot el món, en relació al seu àmbit d’expertesa tant pel que fa a la recerca, com pel que fa a la docència. Aquests dos indicadors formen part de la relació més àmplia que utilitzen per a l’elaboració del rànquing general THE World University Ranking.

Els acadèmics enquestats no són inicialment proposats per les institucions, sinó que són directament seleccionats per l’equip del THE a partir del volum i qualitat de la seva recerca a Scopus.

Donat que es considera que els enquestats senten una major confiança per emetre valoracions sobre la recerca que sobre la docència d’altres, els resultats de la primera tenen el doble de pes sobre el total, tal i com es pot veure a l’apartat “Indicadors”.