• contactar
 • imprimir
 • inici

National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers Edició del 2018


Informació general Indicadors Metodologia Resultats i anàlisi

Dades tècniques del rànquing

Nom: National Taiwan University Ranking. Performance Ranking of Scientific Papers
Pàgina web: http://nturanking.csti.tw/
Descripció: Aquest rànquing es proposa proporcionar una classificació objectiva de referència sobre els resultats de la investigació a les universitats de tot el món. Per fer-ho, avalua la producció científica de les institucions considerant la seva productivitat, impacte i excel·lència. Els indicadors que utilitza estan dissenyats per comparar aspectes quantitatius i qualitatius, tot tenint en compte els resutlats a curt i a llarg termini.

A l’edició 2022 la UPC es posiciona al lloc 438 a nivell mundial, i segueix classificada en tot una conjunt de rànquings temàtics, com ara el d’Enginyeria, en què es col·loca com a 1a universitat d’Espanya.
Iniciativa: National Taiwan University
Contacte: Dr. Mu-Hsuan Huang, mhhuang@ntu.edu.tw
Abast territorial: mundial
Àmbits temàtics: recerca
Nombre d'institucions analitzades:
Nombre d'institucions classificades: 800 com a màxim en alguna de les diferents variants
Periodicitat: anual
Nombre d'indicadors: 8 ( 100% indicadors quantitatius )


Edicions

Primera edició: 2007
Darrera edició: 10/10/2022
Data previsible propera edició: 10/10/2023
Data font de les dades: 10/10/2018
Edicions observades:
 1. Edició del 2022
 2. Edició del 2021
 3. Edició del 2020
 4. Edició del 2019
 5. Edició del 2018
 6. Edició del 2017
 7. Edició del 2016
 8. Edició del 2015
 9. Edició del 2014
 10. Edició del 2013