Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

G

Garantia de qualitat

Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:55:00

Gestió per processos

Estil de gestió on s'identifiquen i es governen els processos que acondueixen als objectius de tots els grups d'interès de l'organització.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:55:00

Governança

La capacitat que tenen les organitzacions de dotar-se de sistemes de representació i presa de decisions per assolir els seus objectius.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:37:00

Grup de recerca

Organització bàsica en equips formada per un conjunt de persones (personal docent, investigadors, investigadors en formació i personal de suport) que, coordinades per un o dos investigadors responsables, acrediten una coherència científica mitjançant publicacions conjuntes i participació en projectes, activitats de transferència de coneixements i innovació tecnològica comunes en el marc d'una àrea científica.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Grup de recerca acreditat

Els Grups de Recerca Acreditats poden ser, en l’actualitat, de dos tipus: els Centres Específics de Recerca (CERs) i els Centres de la Xarxa de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT).

Enllaços interns


Darrera modificació: 16/05/2012 12:33:00

Grup de recerca consolidat

Grup de recerca de les universitats o centres públics i privats d'R+D sense afany de lucre de Catalunya finançats pel Departament d'Educació i Universitats a través de la convocatòria anual específica per donar suport econòmic complementari a les seves activitats i reconeixement com a grups de recerca de la Generalitat de Catalunya.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Grup d'interès

Tota aquella persona, grup o institució que té interès en l'organització, les seves activitats i els seus resultats. Aquests poden incloure estudiantat, professorat, administracions públiques, empreses, familiars i societat en general.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:59:00

Guia docent de la matèria

Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l'objectiu d'informar l'estudiant/a sobre la manera en què es desenvoluparà la docència i l'aprenentatge de la matèria. Generalment, conté les dades d'identificació de la matèria, els objectius, la càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d'avaluació, la bibliografia i altra informació rellevant, com ara les habilitats o competències que s'adquiriran o que són un prerequisit. La guia docent és l'evidència més operativa per conèixer el plantejament del procés d'ensenyament-aprenentatge. És un document d'informació pública i, per tant, constitueix una referència per a l'estudiantat i per a tota la comunitat nacional i internacional.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:00:00

Guia docent de la titulació

Document que presenta uns estudis de forma global, incloent-hi una descripció general de la institució i titulació, i una descripció detallada de cadascuna de les matèries que els componen. La guia constitueix el dispositiu clau i comú per garantir la presentació clara de l'oferta formativa de cada titulació i la mobilitat de l'estudiantat.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:01:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00