Grau en Estudis d'Arquitectura - ETSAB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 23/07/2014

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSAB_2021.pdf
Data 14/09/2021
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 31/03/2022
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2028
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 22/06/2022
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 22/06/2028