Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - ETSEIB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 30/06/2010

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETSEIB_2015.pdf
Data 08/07/2015
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 10/06/2016
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2022
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 15/12/2016
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 15/12/2022