Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics - EEABB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 29/07/2009

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EEABB_2020.pdf
Data 15/07/2020
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 25/02/2021
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2027
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 24/05/2021
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 24/05/2027