Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - EETAC


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 29/07/2009

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EETAC_2016.pdf
Data 20/05/2016
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 03/03/2017
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2023
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 08/05/2017
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 08/05/2023