Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - EETAC


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 29/07/2009

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio EETAC_2023.pdf
Data 10/11/2023
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 28/06/2023
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Segon semestre 2029
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 18/07/2023
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 18/07/2029