Programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme - ED


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 25/09/2013

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio TAEU_2021.pdf
Data 21/07/2021
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 18/02/2022
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2028
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 27/06/2022
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 27/06/2028