Programa de doctorat en Matemàtica Aplicada - ED


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 28/12/2012

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio MA_2018.pdf
Data 23/02/2018
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 22/10/2019
Resultat de l'avaluació Acreditat (vegeu Seguiment)
Data prevista propera visita Primer semestre 2026
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 10/03/2020
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 10/03/2026

SEGUIMENT

Centre Data lliurament AQU 2021
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC