Programa de doctorat en Enginyeria Tèrmica - ED


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 28/12/2012

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio ETer_2018.pdf
Data 23/02/2018
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 08/05/2020
Resultat de l'avaluació Acreditat (vegeu Seguiment)
Data prevista propera visita Primer semestre 2026
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 01/07/2020
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 01/07/2026

SEGUIMENT

Centre Data lliurament AQU 2020
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC