Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació - EPSEB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 10/03/2020

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme
Data
AQU Catalunya Informe d'avaluació
Data
Resultat de l'avaluació
Data prevista propera visita Primer semestre 2026
Consejo de Universidades Resolució
Data
Resultat
Data màxima per renovar acreditació