Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim - FNB


< Tornar

VERIFICACIÓ:

Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 20/07/2016

ACREDITACIÓ:

Centre Autoinforme Autoinforme Acreditacio FNB_2020.pdf
Data 19/12/2019
AQU Catalunya Informe d'avaluació enllaç a EUC
Data 17/12/2020
Resultat de l'avaluació Acreditat
Data prevista propera visita Primer semestre 2027
Consejo de Universidades Resolució enllaç a RUCT
Data 11/03/2021
Resultat Favorable
Data màxima per renovar acreditació 11/03/2027